ProjectenEen kleine lijst van de projecten waarbij wij ons steentje bij draagde:

Cadzand-Bad(Nederland)


De realisatie van kustversterkingswerken en de aanleg van de jachthaven


Kleine opsommingen van de uitgevoerde werkzaamheden:
- Het lossen van binnenvaartschepen met stenen
- Het laden van beunbakken en knikdumpers met stenen
- Het profileren van strekdammen
- Het verwijderen van de oude strekdammen

Het werk werd uitgevoerd met de Scheldeoord van Martens en Van Oord met de Mantsinen 160R en een Lieherr 974 Longreach.


Jumana Island Dubai(Verenigde Arabische Emiraten)- 8.000.000M3 zand opbaggeren, opspuiten en verdichten
- 3.000.000 ton stenen aanvoeren en profileren
- Eiland 500 meter vanaf de vaste wal

Onze werkzaamheid bestond uit het opgraven van een eerder gestorte breakwater en het opladen daarvan
Werk werd uitgevoerd met een backhoe(kraan op een ponton.


Zakum field Abu Dhabi (Verenigde Arabische Emiraten)


- 23.500.000M3 zand opbaggeren, opspuiten en verdichten
- 7.000.000 ton stenen aanbrengen en profileren
- 90.000 X-blokken/Acropodes plaatsen
- 1.720 meter kade maken

Onze werkzaamheden bestonden uit:
- Zand laden en profileren
- Stenen laden en profileren bovenwater en onderwater(QR, Underlayer en Armor rock)
- Het plaatsen van X-blokken en Acropodes
- Andere ondersteunende werkzaamheden met een graafmachine


In opdracht van:


In opdracht van:


In opdracht van: